Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Primăria  Comuna Scorțoasa  Comuna:  Scorțoasa,  Judetul:  Buzău  Cod Fiscal:  3662657

 This politică face referire la informațiile care se procesează în legătură cu Primaria  Comuna Scorțoasa , atunci când se folosește portalul de internet.

 Despre instituția noastră

 1. Primaria Comuna Scorțoasa , operator de date cu caracter personal, ce se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, prelucrate de instituție, respectând legislația europeană și națională în materie (Regulamentul UE 679/2016 și Directiva UE 680/2016, Legea 190). /2018 etc.), conform îndrumărilor Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Instituția responsabilă de prelucrarea noastră a datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct sau din alte surse.

   

  Primăria Comuna Scorțoasa
  Adresa de corespondență: str. Principală , nr. 72 , localitatea  Scorțoasa , județul  Buzău
  Adresa de corespondență electronică:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel. 0238705613 . Fax:  0238705613

   

 2. Informații prelucrate în urma accesării portalului de internet

   Prin portalului de internet, Primaria  Comuna Scorțoasa  vă pune la dispoziție, toate informațiile de interes public, cât și activitatea care se desfășoară la nivel de instituție, reglementate de lege.

  Accesând portalul de internet, pentru securitatea a informației, există posibilitatea să se utilizeze un număr de cookie-uri. Aceste module cookie sunt un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator de internet și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea diverselor aplicații sau utilizări ale portalului.

  Aceste module cookie permit funcționarea portalului și este posibil să colecteze informații utile despre vizitatori, pentru a oferi o experiență cât mai bună în utilizarea portalului de internet.

  Unele dintre cookie-urile folosite sunt strict necesare pentru ca site-ul să funcționeze.

  Cu toate acestea, pentru acele cookie-uri care sunt utile, dar nu strict necesare, se va cere mereu consimțământul înainte de a le adăuga.

  Pe lângă cookie-urile folosite, lucrând cu terțe părți pentru o experiență oportună, acestea plasează diverse cookie în calculatorul dvs., însă doar cu consimțământ.

  De asemenea, pentru asigurarea securității portalului de internet, dar și pentru securitatea datelor transmise prin acest portal, se vor înregistra informații precum adresa IP a calculatorului sau sistemul IT prin care accesează portalul, dar și informații tehnice minime cum ar fi navigatorul de internet utilizat. , sistemul de operare, locația, etc.

 3. Trimiterea unei solicitări prin intermediul site-ului

   

  Pentru a întruni obligațiile legale dar și pentru a respecta pe deplin drepturile există posibilitatea de a interacționa cu Primăria Comuna Scorțoasa și prin intermediul portalului de internet.

  Când se trimite o solicitare prin intermediul portalului, se vor solicita date cu caracter personal, în funcție de natura și specificul solicitării dar și în scopuri de identificare a persoanei.

  Aceste date sunt: numele și prenumele, adresa, număr de telefon sau fax, adresa de e-mail, date de identificare ale persoanei (CNP, serie și număr act de identitate), dar și alte date ce pot fi solicitate ulterior, cât și în funcție de natura solicitării sau a formularelor disponibile pe portalul de internet care sunt transmise.

  Informațiile se utilizează pentru a răspunde cererii primite, inclusiv pentru furnizarea de informații publice. În acest sens se trimite un e-mail de mai mult ori după ce s-a făcut o solicitare, pentru a răspunde la solicitarea primită, dar și pentru confirmarea identității.

  Solicitările sunt prelucrate de angajații Primăria Comuna Scorțoasa, fără a folosi informațiile furnizate pentru a lua decizii automate care ar putea afecta.

  Solicitările primite prin intermediul portalului de internet, conform Nomenclatorului Arhivistic și legislației în vigoare, se mențin în siguranță. Ulterior, în urma analizei, se dispune ștergerea acestora. 

 4. Drepturile persoanei vizate în privința prelucrării datelor cu caracter personal

   Persoana vizată este reprezentată de vizitatorul portalului de internet, iar în temeiul capitolului III „Drepturile persoanei vizate” din Regulamentului UE 679/2016, aceasta are următoarele drepturi fundamentale: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat"); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a se opune prelucrării; dreptul de retragere a consimțământului; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a depune o plângere la Autoritate; dreptul de a se adresa justiției.

  Toate aceste drepturi ale persoanelor vizate cărora instituția le prelucrează datele sunt susținute de proceduri adecvate care permit ca acțiunea necesară să fie luată în termenele stabilite de Regulamentul UE 679/2016.

  În vederea exercitării acestor drepturi persoanele vizate ne pot contacta folosind datele de contact prezentate în acesta politică, persoana desemnată în mod special să reprezinte instituția în aceste situații fiind DPO — Reprezentantul cu Protecția Datelor.

  Pentru a veni în sprijinul persoanelor vizate și pentru a urgenta cererile acestora, instituția pune la dispoziție cereri tip, ușor de completat, pentru toate situațiile în care persoanele vizate își manifestă drepturile.

  Aceste cereri, precum și procesarea lor nu vor fi taxate. Obligația legală a Primăria Comuna Scorțoasa este de a răspunde cererilor primite în maxim 30 de zile. De la această regulă, fac excepție anumite cazuri în care termenul este de 60 de zile.

  Primăria Comuna Scorțoasa va verifica întotdeauna identitatea oricărei persoane, analizând situațiile punctual în vederea răspunderii la cereri și permițând exercitarea drepturilor. 

 5. Date de contact pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate

 În vederea exercitării drepturilor, persoanele vizate pot utiliza următoarele date de contact:

Primăria Comuna Scorțoasa
Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresa de corespondență: str. Principală, nr. 72, localitatea Scorțoasa, județul Buzău
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0238705613. Fax: 0238705613.

În vederea apărării drepturilor garantate de legislația pentru protecția datelor cu caracter personal, în situațiile în care considerați ca v-au fost încălcate, aveți și dreptul de a vă adresa Justiției sau A.N.S.P.D.C.P. la adresa:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Adresa: B-dul G- ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București.
Telefon: 031.80.59.211 / 212, Fax: 031.805.96.02
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-Mail DPO: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aflați mai multe despre comuna Scorțoasa!

Educație Evenimente Turism Comuna Scorțoasa