Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

* MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA SCORȚOASA JUDEȚUL BUZĂU  

AFM

 

173/18.11.2021

* Înființare sistem de alimentare cu apa în satele Gura Văii, Scorțoasa, Policiori și Plopeasa din comuna Scorțoasa, județul Buzău  

MDLPA PNI_AS

136727/02.11.2021

* Înființare sistem de canalizare în satele Gura Văii, Scorțoasa, Policiori și Plopeasa din comuna Scorțoasa, județul Buzău  

MDLPA PNI_AS

136773/02.11.2021
* Modernizare drumuri in comuna Scorțoasa, județul Buzău (15 Km)  

MDLPA PNI_AS

136822/02.11.2021
*

 Construire creșă în satul Policiori, comuna Scorțoasa

   CNI 1205/25.08.2021
 *

 Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de calamități, comuna Scorțoasa, județul Buzău

 

 CNI

 29875/12.07.2021
Modernizare prin asfaltare DC 92 Plopeasa, DC 237 Dalma si DC 98 Deleni in comuna Scortoasa, judetul Buzau    CNI  Stadiu proiecte
Reabilitare termică și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice (Școala Gimnazială Scorțoasa, Școala Gimnazială Balta Tocila, Școala Primară Policiori, Primăria Scorțoasa)     ELENA  Eficiență energetică
 * Construire sălă de educație fizică școlară în comuna Scorțoasa, județul Buzău     CNI  12082/10.03.2022
 *  Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școala primară Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău    CNI  17539/06.04.2022
*

Construire de bază sportivă multifuncțională (Model TIP 2) în satul Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău

  CNI 45948/23.08.2022
*

MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA SCORȚOASA, JUDEȚUL BUZĂU (Etapa II)

  AFM

Număr dosar:

IIPS01202221000224

*

8881_I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a serviciilor publice prestate la nivelul unilor administrativ-teritoriale.

  PNRR _C10

C10-I3-1500

*

7797_I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a serviciilor publice prestate la nivelul unilor administrativ-teritoriale.

  PNRR _C10

C10-I3-868

* 7792_I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a serviciilor publice prestate la nivelul unilor administrativ-teritoriale   PNRR _C10 C10-I3-867
* 721_I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)   PNRR _C10 C10-I1.2-3255

 

 

Aflați mai multe despre comuna Scorțoasa!

Educație Evenimente Turism Comuna Scorțoasa