Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Guvernul României a aprobat, în ședința din data de 31.01.2023, atestarea ca zona cu resurse turistice a comunei Scorțoasa, județul Buzău, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, în baza Deciziei 19/17.10.2022.

Având în vedere Solicitarea 4668/12.09.2023 de includere în lista zonelor cu resurse turistice cu concentrare mare și foarte mare din Planul de Amenajare a Teritoriului Național - secțiunea a VIII-a, comisia interinstituțională pentru analiza potențialului turistic al teritoriului din cadrul MDLPA a emis decizia prin care se atestă, cu un punctaj de 38,0 puncte, că localitatea Scorțoasa are un potențial turistic cu o „concentrare foarte mare a resurselor naturale și antropice”

Prin promovarea ca zonă cu resurse turistice, comuna Scorțoasa va beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de fonduri nerambursabile, în condițiile în care proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecție a mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare ”.

Aflați mai multe despre comuna Scorțoasa!

Educație Evenimente Turism Comuna Scorțoasa