Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lansarea proiectului

„Dezvoltarea unui serviciu de educatie timpurie complementar in comuna Scortoasa, judetul Buzau

Nr. de identificare proiect 63

  

UAT Comuna Scortoasa in calitate de beneficiar, anunta lansarea proiectului  „Dezvoltarea unui serviciu de educatie timpurie complementar in comuna Scortoasa, judetul Buzau”- Nr. de identificare proiect 63

Proiectul este finantat de catre  Ministerul Educației - în cadrul apelului ”Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, prin Planul Național de redresare și Reziliență (PNRR) /Pilonul VI: Politici pentru noua generație /Componenta C15: Educație /Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate / Investiția 2: Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru grupurile dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București.

 Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie de calitate și incluzive pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, în special pentru cei din categorii defavorizate, prin dezvoltarea unui sistem unitar de servicii complementare și asigurarea unui mediu adecvat pentru desfășurarea activităților educaționale. Acest obiectiv contribuie la îndeplinirea recomandărilor specifice adresate României privind îmbunătățirea calității și caracterului incluziv al educației, în special pentru romi și alte grupuri defavorizate, și consolidarea competențelor și a învățării digitale, precum și asigurarea accesului egal la educație.

Scopul proiectului este să mărească capacitatea sistemului educațional prin furnizarea unui cadru educativ și servicii eficiente pentru copii prin:

  • Înființarea de noi servicii complementare de educație timpurie în zonele care nu au acces la astfel de servicii, astfel încât copiii din aceste zone să aibă acces la educație timpurie de calitate.
  • Echiparea serviciilor complementare existente cu mobilier și echipamente adecvate, astfel încât acestea să fie capabile să ofere servicii de calitate și să se adapteze nevoilor și cerințelor diferitelor grupuri de copii.
  • Îmbunătățirea capacității personalului care lucrează în serviciile complementare, prin formare și dezvoltare profesională, pentru a asigura o abordare adecvată a nevoilor copiilor și a familiilor lor.
  • Dezvoltarea de programe educaționale adaptate nevoilor specifice ale copiilor cu vârsta de 0-6 ani din categorii defavorizate, pentru a se asigura că aceștia primesc o educație adecvată și de calitate.

Obiective specifice

O1: infiintarea si dezvoltarea unui sistem de servicii de educatie timpurie unitar, incluziv si de calitate in comuna Scortoasa, judetul Buzau

O2: infiintarea, echiparea cu  mobilier si materiale didactice si operationalizarea unui serviciu de educatie timpurie complementar pentru grupuri defavorizate  in comuna Scortoasa, judetul Buzau

O3: infiintarea, echiparea si operationalizarea digitala a  unui serviciu de educatie timpurie complementar pentru grupuri defavorizate  in comuna Scortoasa, judetul Buzau

O4: 50 de copii implicati in serviciul de educatie timpurie complementara

O5: 50 de parinti implicati in activitatile de consiliere si orientare

O6: un parteneriat functional intre scoala si primarie

O7: minim 2 spații amenajate, dotate, digitalizate și operaționale

  Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este 1.472.416,75 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.237.325 lei, valoarea TVA aferentă este de 235.091,75 lei, contributia din fonduri europene fiind de 100%.

 Data inceperii investitiei: 26 octombrie  2023

Data finalizarii investitiei: 31 martie 2024

 Localizarea investitiilor: Scoala Gimnaziala Scortoasa

 Rezultatele preconizate sunt:

  1. 1 parteneriat organizat și funcțional intre UAT Comuna Scortoasa si Scoala Gimnaziala Scortoasa
  2. minim 2 spații amenajate, dotate, digitalizate și operaționale,
  3. 1 serviciu complementare de educație timpurie infiintat si funcțional
  4. 50 de copii beneficiari ai activitatilor de educatie timpurie complementara
  5. 50 de parinti implicati in activitati de consiliere si informare

 Date de contact: Primăria Comunei Scorțoasa

Manager proiect: AURORA RADU

Tel: 0746287710

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Aflați mai multe despre comuna Scorțoasa!

Educație Evenimente Turism Comuna Scorțoasa