Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

     UAT Comuna Scortoasa anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi in comuna Scortoasa, judetul Buzău - (cod serviciu social 8891CZ-C-II)“. 

      Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență- COMPONENTA C13 - C 13 -REFORME SOCIALE lnvestitia I1 -,,Crearea unei retele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separati de familie"         

        Numele beneficiarului: UAT Comuna Scorțoasa

      Obiectivul general: Obiectivul general al investiției are în vedere construirea unui Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi in comuna Scorțoasa, judetul Buzău - (cod serviciu social 8891CZ-C-II).   Acest centru de zi va avea ca misiune prevenirea separării copiilor de familie, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consigliere si educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

             Valoarea totala a proiectului: 2.476.934,84 lei.

              Valoarea aprobata din PNRR: 1.930.394,77 lei, din care:

  1. valoare eligibilă nerambrusabila din PNRR- 624.731,36 lei
  2. valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR – 305.663,41 lei.

              Valoarea cheltuielilor neeligibile: 544.554,07 lei

              Data începerii și finalizării proiectului: 12.12.2023 – 12.09.2024.

              Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungita prin acordul părților.

         Codul proiectului: 1993030640

        Date de contact: SĂCUIU VASILE, Primar

        E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 0787 339 598/fax. 0238/705 613

   

“Apel de proiecte gestionat de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.